Sarajevske Sveske br.13

Broj 13, 01/03/06

Trineaseti broj časopisa donosi nam temu Savremeni roman u regiji, a uvodnik je napisala Slavenka Drakulić.U ovom broju izabrani su odlomci iz neobjavljenih romana iz cijele bivše Jugoslavije, a uvršteni autori su: Ivo Brešan, Daša Drndić,Josip Mlakić, Mirko Kovač, Maja Novak, Dragi Mihajlpvski, Kica Kolbe, Andrej Nikolaidis, Emir Šaković, Goran Samardžić, Ranko Risojević, Fatos Kongoli, Mehmet Kraja i drugi.

Sadržaj

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.