AGIM APOLONI

( Kačanik, Kosovo 1982). Diplomirao je 2005. na smjeru Albanska književnost na Filološkom fakultetu, a 2006. na odsjeku za dramaturgiju na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta u Prištini. Master studije na msjeru Albanska književnost završio je 2008. godine, temom iz oblasti postmodernizma. Trenutno studira filozofiju na Filozofskom fakultetu u Prištini, gdje pohađa doktorske studije i istovremeno radi kao asistent. Objavio je knjigu poeziju Zombi ( 2009).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.