AJLA TERZIĆ

(Travnik, 1979), do sad je objavila zbirku pjesama Kako teško p&šem (Omnibus, Sarajevo, 2004.). Nekoliko njenih radio-drama emitirano je na programu BH Radija 1 i Federalnog radija, a radio drama Matura je proglašena najboljom radio-dramom u 2004. Bavi se i književnim prevodima (Paul Auster, Camille Paglia, Salman Rushdie, Susan Sontag). Pjesme, kratke priče i prevode je objavljivala u Arsu, Odjeku, Alexandriji Press, Tvrđi etc.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.