ALEKSANDAR PROKOPIEV

(1953, Skopje) je diplomirao i magistrirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za Opštu i svetsku književnost. Doktorirao na Filološkom fakultetu u Skopju. Radi kao istraživač na Institutu za makedonsku književnost, gde predaje na poslediplomskim kulturološkim studijama. Objavljuje prozu, haiku poeziju, eseje i književne preglede.

Do sada su izašle sledeće njegove knjige: Mladi majstor igre (kratka proza, 1983), Plovidba ka Jugu (kratka proza, 1986), Slovo o Zmiji (priče, 1992), Da li je Kalimah bio postmodernista (eseji, 1994), Putovanja bajke (eseji, 1996), Ars Amatoria (proza, 1998), Anti-uputstva za ličnu upotrebu (hibridni žanr, 1995, 2000), Postmoderni Vavilon (eseji, 2000), Čovek sa četiri časovnika (priče, 2003), Borhes i kompjuteri (eseji, 2005), Voajer (kratki roman, 2007), Čovečuljak (2011). Prevođen je na engleski, francuski, poljski, češki, japanski, italijanski – kao i na sve jezike balkanskog regiona. Na makedonski je do sada preveo knjige Davida Albaharija, Danila Kiša, Vladislava Bajca, Dubravke Ugrešić, Miljenka Jergovića, Slavoljuba Stankovića, Aleka Popova i dr.
Aktuelni je dobitnik nagrade „Balkanika“ – za najbolju knjigu objavljenu na Balkanu u toku 2011 godine, za knjigu Čovečuljak (u međunarodnom žiriju bila je Elizabeta Šeleva).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.