ALI ALIU

(Prespa, Makedonija, 1934), jedan od najpoznatijih esejista, kritičara, književnih istoričara i teoretičara u albanskoj književnosti, radi i kao prevodilac. Završio je Filološki fakultet u Skoplju. Doktor filoloških nauka. Bio je profesor na Filološkom fakultetu u Prištini. Autor je knjiga: Hulumtime (Istraživanja, eseji i kritike, 1970), Shqyrtime (Rasprave, studije, 1975), Kritikë dhe ese (Kritike i eseji, 1980), Studime letrare (Književne studije, 1982) Teoria e letërsisë (Teorija književnosti, 1984), Don Kishoti në mesin e shqiptarëvre (Don Kihot među Albancima, eseji, 1996), Reflekse letrare (Književni refleksi, eseji, 1999), Antologji e poezisë bashkohore shqipe (Antologija savremene albanske poezije,2000) i dr.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.