ALIREZA ABIZ

(‘Alīrezā Ābīz) (1968), savremeni iranski pjesnik i prevodilac. Do sada objavio tri zbirke poezije i nekoliko knjiga prijevoda. Neki njegovi radovi objavljeni su na arapskom, engleskom i njemačkom jeziku. Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova u iranskim časopisima. Pohađa doktorski studij kreativnog pisanja na Univerzitetu u Newcastleu, gdje trenutno i živi.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.