AMRA HADŽIMUHAMEDOVIĆ

(Stolac, 1961) historičar arhitekture, arhitekta-konzervator. Zaposlena u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika. Učestvovala u izradi i provedbi oko stotinu projekata i projektnih studija na polju zaštite naslijeđa, arhitekture, urbanizma i planiranja. Do sada objavila oko 50 radova u stručnim časopisima, magazinima, zbornicima sa savjetovanja i međunarodnih konferencija. Autor je knjige Zločin u općini Stolac i urednik knjiga: Ljudska prava i razaranje kulturnog pamćenja: slučaj Stoca, Naslijeđe i identitet i Urbanističko planiranje u procesu poslijeratne obnove i razvoja Bosne i Hercegovine. Predavanja o graditeljskom naslijeđu i njegovoj zaštiti držala na brojnim univerzitetima i institucijama u SAD i Evropi.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.