BRANKO ČEGEC

rođen je 1957. u Kraljevu Vrhu, pokraj Vrbovca. Diplomirao jugoslavenske jezike i književnosti i komparativnu književnost na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Uređivao književnost u omladinskim novinama i časopisima Polet i Pitanja. Od 1985. do konca 1989. glavni urednik časopisa Quorum. Od 1989. do konca 1990. glavni i odgovorni urednik lista za kulturu Oko. Nakon toga do 1993. urednik u izdavačkoj kući Mladost. Pokrenuo vlastitu nakladničku kuću Meandar, koja djeluje od ljeta 1993. Od 1999. predsjednik je Goranova proljeća, najveće hrvatske pjesničke manifestacije. Godine 2002. osnovao je Centar za knjigu, ustanovu za promociju hrvatske knjige u zemlji i svijetu, koji od početka 2004. objavljuje časopis za knjigu Tema, kojemu je glavni urednik. Pjesme su mu uvrštene u tridesetak antologija, izbora i pregleda u zemlji i inozemstvu. Autor je ili koautor više izbora i pregleda hrvatske književnosti. Objavio: Eros - Europa - Arafat, 1980. (nagrada "Goran" za mlade pjesnike); Zapadno-istočni spol, 1983; Presvlačenje avangarde, 1983. (nagrada "Sedam sekretara SKOJ-a"); Melankolični ljetopis, 1988; Ekrani praznine, 1992, drugo, prošireno izdanje 2001; Fantom slobode, 1994; Strast razlike, tamni zvuk praznine (s M. Mićanovićem), panorama hrvatskoga pjesništva osamdesetih i devedesetih godina, 1995; Nitko ne govori hrvatski /Personne ne parle croate (s M. Mićanovićem i I. Prtenjačom, dvojezično, hrvatski/francuski), 2002, 2003; Sintaksa mjesečine, izbor iz poezije na slovenskom jeziku, 2004; Tamno mjesto, 2005; Tri krokodila (s M. Mićanovićem i S. Karuzom), 2005.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.