DEAN DUDA

(Pula, 1963). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao komparativnu književnost i filozofiju, gdje je 1992. magistrirao i 1997. doktorirao. Na Odsjeku za komparativnu književnost radi od 1990. Zanima se književnom teorijom, kulturalnim studijima, popularnom kulturom, kulturom putovanja, poviješću i teorijom pripovjednih žanrova. Objavio je knjige Priča i putovanje: hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr (MH, Zagreb 1998) i Kulturalni studiji: ishodišta i problemi (AGM, Zagreb 2002); priredio antologiju Putopisi (Riječ, Vinkovci 1999) i teorijski zbornik Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija (Disput, Zagreb, 2006). Jedan je od autora Malog leksikona hrvatske književnosti (Naprijed, Zagreb 1998) i Lektire na dlanu (Sysprint, Zagreb 2001-2002). Suradnik Leksikografskog zavoda, svojedobno urednik u Zarezu, suradnik je u Feralu.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.