DRAGAN JOVANOVIĆ DANILOV

(Požega, 1960), pesnik, esejista i prozni pisac. Knjige pesama: Euharistija (1990), Enigme noći (1991), Pentagram srca (1992), Kuća Bahove muzike (1993, integralno izdanje 1998), Živi pergament (1994), Evropa pod snegom (1995), Pantokr(e)ator (1997), Glava harfe (zajedno sa Divnom Vuksanović, 1998), Duboka tišina (izabrane pesme, 1996), Alkoholi sa juga (1999), Kvintni krug (izabrane pesme, 2001), Koncert za nikog (2001), Homer predgrađa (2003) i Gnezdo nad ponorom (2005). Romani: Almanah peščanih dina (1996) i Ikonostas na kraju sveta (1998). Knjiga eseja: Srce okeana (1999). Piše eseje o poeziji i o slikarstvu. Nagrade za poeziju: "Brankova nagrada", "Branko Miljković", "Meša Selimović", “Oskar Davičo”, “Branko Ćopić”, Vitalova nagrada za knjigu godine. Živi u Požegi.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.