DUBRAVKA ĐURIĆ

Dubravka Đurić (Dubrovnik, 1961), pesnikinja, esejistkinja, teoretičarka medija i književnosti, vanredna je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum u Beogradu. Objavila je sedam zbirki poezije među kojima su Priroda meseca, priroda žene (1989) i Ka politici nade (nakon rata (2015). Objavila je monografije Jezik, poezija, postmodernizam (2002), Govor druge (2006), Poezija teorija rod (2009), Politika poezije (2010) i Diskursi popularne kulture (2011). Sa Miškom Šuvakovićem uredila antologiju tekstova Impossible Histories: Avant-Garde, Neo-Avant-Garde and Post-Avant-Garde in Yugoslavia 1918-1991 (2003, 2006), sa Vladimirom Kopiclom uredila antologiju novije američke poezije Novi pesnički poredak (2001), a sa Ažinovim pesnikinjama antologiju poezije i autopoetika Diskurzivna tela poezije (2004).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.