DUŠAN KOVAČEVIĆ

(Mrđenovac pored Šapca, 1948.), srpski dramski pisac.
Kovačević nakon završenog osnovnoškolskog obrazovanja u rodnom mjestu školovanje nastavlja u Novom Sadu gdje 1968. završava gimnaziju, a zatim u Beogradu gdje 1973. diplomira na odsjeku dramaturgije Akademije za pozorište, film, radio i televiziju.
Zapošljava se na TV Beograd kao dramaturg gdje radi do 1978. godine. Od 1986. do 1988. radi na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu u zvanju docenta. Od 1998. godine je direktor Zvezdara teatra u Beogradu. Kovačević je član Krunskog saveta Aleksandra Karađorđevića, a za dopisnog člana SANU-a izabran je u listopadu 2000. godine.
2005. godine imenovan je veleposlanikom Srbije i Crne Gore u Portugalu.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.