EFTIM KLETNIKOV

(1946). Diplomirao je Istoriju jugoslovenske književnosti sa slavistikom na Filozofskom Fakultetu u Skoplju. Bio je stipendista francuske vlade i boravio u Parizu tokom 1979. i 1980. Knjige pesama: Modar vir, Zraci i sumraci, Oko Tamnog, Pesme za Ognjena, Ikra i krilo, Glasovi, Trooki, Magnovenja, Muž i žena sa licem naspram zvezda, Prasjaj, Troja. Eseji i kritike: Orion, Jezgro, U potragu za celinom. Objavio je nekoliko pesničkih knjiga za decu. Priredio je nekoliko antologija makedonske poezije. Prevodi sa ruskog, francuskog, slovenačkog, srpskog, hrvatskog, slovačkog jezika.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.