ERVIN HATIBI

(Tiranë/Tirana, 1974). Do sada je objavio knjige: “Përditë shoh qiellin”, “Poezi”, “Pasqyra e lëndës

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.