FEĐA BORČAK

je magistrirao 2012. godine i trenutno je doktorant komparativne književnosti na Linnaeus univerzitetu u Švedskoj i dio grupe grupe istraživača Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies. Piše disertaciju o infantilnoj perspektivi u savremenoj bosanskohercegovačkoj prozi.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.