FRANCIS JONES

(1955., Wakefield, Engleska) studirao je na Univerzitetu u Cambridgeu srpskohrvatski i njemački, i njihove književnost kao i savremenu južnoslavensku poeziju na Univerzitetu u Sarajevu. Sada radi kao profesor primijenjene lingvistike na Univerzitetu u Newcastleu.
Dobio je, zajedno sa urednikom Rusmirom Mahmutćehajićem, izdavačem Edinom Mulaćem i grafičarem Dževadom Hozom, Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva i Godišnju nagradu Poslovnog udruženja izdavača i knjižara Bosne i Hercegovine za 1999. godinu za dvojezično izdanje Dizdarevog Kamenog spavača. Dva puta je dobio britansku Nagradu za prevođenje evropske poezije (1991. i 1997.) za prepjeve poezije Ivana V. Lalića. Dopunio je i uredio Sabranu poeziju Vaska Pope na engleskom. Sarađivao je na prevođenju eseja i knjiga Rusmira Mahmutćehajića i Danila Kiša, i na uređivanju i prevođenju zbirke savremenih bosanskohercegovačkih pjesama i eseja (Scar on the Stone, ur. Chris Agee, 1998.). I za prepjeve hrvatskog pjesnika Drage Štambuka i holandskog pjesnika Hansa Favereja dobio je nagrade u Velikoj Britanji i Sjedinjenim Američkim Državama. Objavio je knjige prepjeva s ruskog (Vjačeslav Kuprijanov) i s mađarskog (Mikloš Radnoti). Preveo je i Sonete Skendera Kulenovića za dvojezično izdanje na kojem je radio zajedno s Mersadom Berberom, Rusmirom Mahmutćehajićem i Edinom Mulaćem.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.