HANIFA KAPIDŽIĆ-OSMANAGIĆ

( 1935).Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za romanske jezike. Od 1960. do 1963. školske godine provela je kao lektor srpskohrvatskog jezika na Faculte des Lettres Univerziteta u Dijonu, Francuska, gdje je doktorirala na temu: Le surréalisme serbe et ses rapports avec le surréalisme francais. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti BiH. Bila je predsjednica P.E.N. Centra BiH 1997-2001. i potpredsjednica P.E.N. Centra BiH 2001-2005, te glavna urednica časopisa "Novi izraz".

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.