IGOR MAVER

je profesor engleskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Objavljivao je djela iz oblasti postkolonijalne književnosti na engleskom jeziku, slovenačke dijasporske književnosti i kulture, te američke književnosti. Vodi Katedru za književnost na engleskom jeziku na Odsjeku anglistike Filozofskog fakulteta, kao i Interdisciplinarni doktorski studijski program iz američkih studija. Istraživačke oblasti: postkolonijalne studije i književnost na engleskom jeziku, slovenačka dijasporska književnost i kultura u SAD, Kanadi i Australiji, slovenačko-američke, slovenačko-kanadske i slovenačko-australijske kulturne veze, savremena američka književnost.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.