ILIRE ZAJMI

je pjesnikinja i prozaista. Autor je sedam knjiga: tri knjige poezije od kojih su dvije objavljene na albanskom jeziku a treća na portugalskom i engleskom jeziku. Autor je romana Un treno per Blace objavljenog na italijanskom jeziku 1999. u Italiji i Televizijske slike i stvarnost (Saga, Kosovo).
Dobitnik je specijalne nagrade za poeziju „Venttenale” na internacionalnom takmičenju poezije koja je održana u Milanu 2011. godine

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.