ILJA SIJARIĆ

je rodom iz Sandžaka. Gimnaziju je završio u Bijelom Polju, a Filozofski faklultet u Sarajevu. Sedamdesetih godina predavao je sh. jezik u srebreničkoj gimnaziji ("o, taj dženet s ove strane groba!") odakle je 1978. odselio u Švedsku. Piše priče, putopise i osvrte i prevodi sa švedskog i poljskog.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.