MACIEJ CZERWINSKI

je filolog, slavist (kroatist), prevoditelj, književni kritičar, esejist. Radi na Katedri za slavistiku Jagiellonkog sveučilišta u Krakovu, gdje je 2004. doktoriraro. Studirao je također, kao Visiting Assistant in Reserach, na Sveučilištu Yale u SAD-u (2003). Bavi se kulturnom semiotikom, analizom diskursa i stilistikom. Autor je devedesetak znanstvenih radova, uključujući tri knjige, s područja jezika, književnosti i kulture Južnih Slavena, a također i semiotičke teorije jezika i književnosti. Član je uredništva časopisa Fluminensia.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.