MARIJA TODOROVSKA

(Skoplje, 1987) na Institutu za filozofiju Filozofskog fakulteta diplomirala je 2008. godine. Završila je dvogodišnje postdiplomske studije na grupi Filozofija religije i magistrirala pod mentorstvom prof. dr Ljubomira Cuculovskog sa radom na temu „Mit kao sveta skaska“, maja 2010. Doktorski rad na temu „Dijabolična priroda sveta“ odbranila je juna 2013. godine. Stiče Napredni sertifikat za etiku istraživanja u okviru dvogodišnjeg programa za bioetiku i etiku istraživanja na Junion Gredžuejt Koledžu (Union Graduate College), SAD, i Univerzitetu u Vilnusu, Litvanija, maja 2013. godine. Od 2008. do 2011. godine angažovana je kao demonstrator na Institutu za filozofiju u Skoplju, od avgusta 2011. zaposlena je kao mlađi asistent za predmete Uvod u filozofiju religija, a od oktobra 2013. kao docent za predmete Uvod u filozofiju, Teorija religija, Filozofija religija (opšti kurs). Predaje i predmete Ontologija, Filozofska terminologija i Aksiologija, kao i predmete iz modula Filozofija religije na post-diplomskim studijama Instituta za filozofiju. Učestvovala je na nekoliko međunarodnih letnjih i zimskih univerziteta, škola i radionica. Na dvadesetak međunarodnih konferencija učestvovala je sa prezentacijom radova iz oblasti filozofije i bioetike, kao i na nekoliko naučnih simpozijuma i tribina iz oblasti filozofije i bioetike u Makedoniji. Autor je većeg broja stručnih tekstova iz oblasti filozofije i bioetike.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.