MARINA GRŽINIĆ

je profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Beču i istraživač na Institutu za filozofiju Naučnog i istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka u Ljubljani. Objavila je deset knjiga (monografije i prijevoda), kod kuće i u inozemstvu. U 2014. godini, u suradnji sa Šefikom Tatlićem, bila je ko-autor knjige Nekropolitke, Racijalizacija i Globalni kapitalizam: Historizacija biopolitike i forenzika politike, umjetnosti i života (Lexington Books, SAD, 2014). Gržinić je također aktivna i kao video umjetnik od 1982, te se u posljednjih 34 godina bavila i videofilmovima, instalacijama i izvedbenim izložbama u suradnji s raznim umjetnicima.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.