MERIMA JAŠAREVIĆ

(1983., Gradačac) je 2011. godine stekla zvanje magistrice socioloških nauka. Dodiplomski i postdiplomski studij završila je u Sarajevu na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Trenutno živi i radi u Mostaru kao viša asistentica Nastavničkog fakulteta / Odsjek Sociologija (predmeti iz oblasti posebnih sociologija: Sociologija kulture i umjetnosti, Sociologija roda). Primarni interesi su joj fenomeni iz oblasti vizualne kulture i umjetnosti: medijska ne/kultura, slikarstvo, performansi, video radovi, instalacije i sl. Do sada objavila nekoliko naučnih članaka i kratkih priča u Educi, časopisu za obrazovanje, nauku i kulturu i Medijskim dijalozima, Albumu, časopisu za književnost i kulturu i dr. 2007. i 2009. učestvovala na kolektivnim izložbama sa umjetničkim radovima „Kroz“ (kolaž) u Mostaru i „Smrt jednog filozofa“ (instalacija/print) u Sarajevu. Doktorant je na Univerzitetu u Sarajevu, nada se da će uspjeti načiniti skroman naučni i stručni doprinos u poimanju bosanskohercegovačke sociološke misli, te ogleda o vizuelnoj kulturi i umjetnosti.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.