METODIJ ZLATANOVSKI

je pesnik, pedagog i sveštenik-monah. Objavio je veći broj eseja i prevoda iz oblasti pravoslavne teologije, filozofije istorije, teorije vizuelne poezije i alternativnih književnih žanrova, hrišćanske estetike i vizantologije. Autor je sledećih knjiga poezije: Treštalnik (vizuelna poezija, 1986); Porađanje Istoka (1888-1988-1998 ) – serija izložbi i inastalacija (1997); Saulov Katalog (1998), Neugašen prelaz (1999), Saronski
blizanci (vizuelna poezija), Bagrena Samarija (vizuelna poezija, 2004), Liturgija trenutka (2004). Godine 2005. postao je Vladika Velički, a 2006. godine bio je hirotonisan u Episkopa Makedonske pravoslavne crkve za područje Mitropolije Američko-Kanadske.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.