MILIVOJ SOLAR

(Koprivnica, 1936). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je filozofiju i jugoslavistiku, a doktorirao je 1964. disertacijom o Franu Galoviću. Od 1963. radi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao asistent, docent i izvanredni profesor, a od 1976. redoviti je profesor na Katedri za teoriju i metodologiju proučavanja književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost. Predavao je kao gost i na drugim sveučilištima. Krajem osamdesetih (1987-1990) bio je republički ministar prosvjete i kulture. Objavio je brojne radove u znanstvenim književnim i stručnim časopisima, a za rasprave iz književne teorije dobio je Nagradu grada Zagreba 1972. godine te nagrade Božidar Adžija 1975. i Vladimir Nazor 1977. O njegovim radovima objavljeno je stotinjak prikaza i osvrta u knjigama te domaćim i stranim časopisima i novinama. Objavio je sledeće knjige: Pitanja poetike (Školska knjiga, Zagreb, 1971), Ideja i priča (Liber, Zagreb, 1974, 1980), Književna kritika i filozofija književnosti (Školska knjiga, Zagreb, 1976), Teorija književnosti (Školska knjiga, Zagreb, 1976.; dvadeseto izdanje 2005), Uvod u filozofiju književnosti (Teka, Zagreb, 1978), Smrt Sancha Panze (MH, Zagreb, 1981), Suvremena svjetska književnost (Školska knjiga, Zagreb, 1982, 1990, 1997), Mit o avangardi i mit o dekadenciji (Nolit, Beograd, 1985), Eseji o fragmentima (Prosveta, Beograd, 1985), Filozofija književnosti (Liber, Zagreb, 1985), Roman i mit (August Cesarec, Zagreb, 1988), Teorija proze (SNL, Zagreb, 1989), Laka i teška književnost (MH, Zagreb, 1995), Vježbe tumačenja. Interpretacije lirskih pjesama (MH, Zagreb, 1997), Edipova braća i sinovi (Naprijed, Zagreb, 1998), Granice znanosti o književnosti (Zagreb : Naklada Pavičić, 2000), Povijest svjetske književnosti: kratki pregled (Zagreb : Golden marketing, 2003), Predavanja o lošem ukusu: obrana estetičkog uma (Zagreb: Politička kultura, 2004), Ideja i priča (Izabrana djela 1) (Zagreb: Golden marketing - tehnička knjiga, 2004), Uvod u filozofiju književnosti (Izabrana djela 2) (Zagreb: Golden marketing - tehnička knjiga, 2004), Retorika postmoderne (Zagreb: MH, 2005), Vježbe tumačenja, 2. prošireno izdanje (Zagreb: Matica hrvatska, 2005), Laka i teška književnost, 2. izdanje (Zagreb: Matica hrvatska, 2005), Smrt Sancha Panz, ( Izabrana djela 3) (Zagreb: Golden marketing - tehnička knjiga, 2006), Rječnik književnoga nazivlja (Zagreb: Golden marketing - tehnička knjiga, 2006).

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.