MITJA VELIKONJA

je profesor kulturoloških studija i direktor Centra za kulturološke i vjerske studije Univerziteta u Ljubljani, u Sloveniji. Među njegovim glavnim oblastima istraživanja su centralnoevropske i balkanske političke ideologije, podkulture i urbane kulture, kolektivno sjećanje i postsocijalistička nostalgija. Njegove posljednje monografije na engleskom jeziku su Rock'n'Retro - New Yugoslavism in Contemporary Slovenian Music (Rok i retro – novi jugoslavizam u savremenoj slovenačkoj muzici, Ljubljana; 2013), Titostalgia – A Study of Nostalgia for Josip Broz (Titostalgija – Proučavanje nostalgije za Josipom Brozom, Ljubljana; 2008; http://mediawatch.mirovni-institut.si/eng/mw20.html ), Eurosis – A Critique of the New Eurocentrism (Eurosis – kritika novog eurocentrizma, Ljubljana; 2005; http://mediawatch.mirovni-institut.si/eng/mw17.htm ), te Religious Separation and Political Intolerance in Bosnia-Herzegovina (Vjersko razdvajanje i politička netoleracija u Bosni i Hercegovini, TAMU Press; 2003). Zajedno sa Vjekoslavom Pericom koautor je knjige na srpskom jeziku, Nebeska Jugoslavija: Interakcija političkih mitologija i pop-kulture (Beograd; 2012). Za svoja postignuća je dobio dvije državne i jednu međunarodnu nagradu. Radio je kao redovni gostujući profesor na Univerzitetu Jagiellonian u Krakowu (2002. i 2003. godina), na Columbia University u New Yorku (2009. i 2014. godina), kao Fulbrightov gostujući istraživač na Rosemond College u Philadelphiji (2004/2005), te kao naučni saradnik na The Netherlands Institute of Advanced Studies u Wassenaaru (2012).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.