NAT MORRIS

je istoričar i pisac koji živi i radi u Londonu. Veliki dio njegovih aktivnosti se odnosi na istraživanje burne prirode odnosa između dominantnih političkih pokreta i marginaliziranih kultura na Balkanu, Kavkazu i u Latinskoj Americi.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.