SELMA RALJEVIĆ

(Mostar,1977), docent na fakultetu humanističkih nauka u Mostaru. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Modernizam, otuđenje i dezintegracija u odabranim djelima Williama Faulknera i Mehmeda Meše Selimovića“ odbranila je 2013. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te stekla pravo na naučni stepen doktora književnohistorijskih nauka. Učestvovala je na mnogobrojnim konferencijama, skupovima, književnim večerima, te i sama organizirala ili učestvovala u organizaciji niza književnih i javnih događaja.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.