SENKA NAUMOVSKA

(1954), lekar i bibliotekar. Diplomirala je i specijalizirala na Medicinskom fakultetu u Skoplju. Radi kao specijalista za stručnu i predmetnu obradu literature iz medicine i psihologije (izrada tezaurusa, rečnika). Koautor je nekoliko projekata u pripremi: Leksikon o umetnosti, sa sinonimima na engleskom, francuskom, nemačkom i italijanskom; prevod UDC Summary; Priručnik o Univerzinalnoj decimalnoj klasifikaciji (autor), prevodi sa engleskog: The Awakening / Kate Chopin (Templum, Skoplje, 2008); Pillars of the earth / Ken Follett (Toper, Skoplje, 2014); 50 godina od zemljotersa u Skoplju [Elektronski izvor]: Skoplje 1963-2014: Skoplje - antičko ili moderno; izbor tekstova; The girl on the train / Paula Hawkins (Toper, Skoplje, 2015). Prevodi i piše recenzije u časopisima Margina i Identiteti.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.