SONJA ABADŽIJEVA

(1941, Sofija), istoričar umjetnosti, kritičar i kustos. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Skoplju i bila na nekoliko specijalizacija u inostranstvu: Ecole du Louvre (1967) i Musee national d'art moderne u Parizu (1968), te Tokyo Art Institute (1995/96). Od 1966. godine radi kao kustos, a od 1977. do 1985. kao direktor Muzeja savremene umjetnosti. Аutor je 15 monografija o makedonskim umjetnicima, kao i sljedećih publikacija i knjiga: Antologija makedonske likovne umjetnosti 1894–1994; Ideja-teka: Izbor dokumenata o konceptualnom diskursu u Makedoniji; Transformacije – Modaliteti makedonskog slikarstva; Transformacije 2 – Modaliteti makedonske skulpture; Duboko disanje: Aspekti ženskog diskursa u makedonskoj umjetnosti 20. vijeka; Kontinuitet (Monografija o muzeju savremene umjetnosti). Organizovala je više izložbi makedonske umjetnosti u zemlji i u inostranstvu: u Skoplju, Bitolju, Gracu, Rimu, Bradfordu, Zagrebu, Beogradu, Minhenu, Tokiju. Bila je komesar ili zamjenik komesara makedonskog učešća na Bijenalu u Veneciji 1978, 1993. i 2005. godine. Osnivač je i urednik časopisa Veliko staklo (od 1995). Godine 1999. izabrana je za člana Međunarodnog odbora AICA.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.