TONI PUSTOVRH

sebe predstavlja kao interdisciplinarnog istraživača koji se bavi proučavanjem različitih aspekata i uticaja razvoja tehnologije i nauke na pojedinca i društvo. To, između ostalog, obuhvata bioetičke, pravne i društvene implikacije, ulogu eksperata u oblikovanju javnih politika, koncept odgovornog istraživanja i inoviranja, tehnološko preoblikovanje čoveka i prirode i kognitivnu nauku i evolucijsku psihologiju. Poseduje titulu docenta za oblast kulturologije i naučnog saradnika u Centru za proučevanje znanosti na Fakulteti za družbene vede Univerziteta u Ljubljani. U slobodno vreme se, između ostalog, bavi prevođenjem, pisanjem, besedništvom, jogom i meditacijom. Povremeni je vegetarijanac i često tvrdi da će društvo budućnosti na sadašnju intenzivnu prehrambeno-mesnu industriju u najmanju ruku gledati kao na oblik robovlasništva, ili čak i kao na varijantu koncentracionih logora za životinje.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.