TRIFUN DIMIĆ

rođen je 29. februara 1956. godine u Gospođincima. Živeo je u Novom Sadu i radio kao stručni saradnik Kulturno-prosvetne zajednice Vojvodine, a preminuo je 13. septembra 2001. u Novom Sadu.
Bio je glavni i odgovorni urednik Romologije i mesečnog časopisa Alav e Romengo / Reč Roma i novopokrenutog lista Them.
Između ostalih, objavio je i ove knjige:
Kana avavas ando foro / Dolazeći sa vašara, 1979, Romske kletve, zakletve i blagoslovi, 1984, Narodna romska poezija, 1986, Pesma nad pesmama (prepev na romski), 1988, Sv. Jevanđelje Isusa Hrista po Jovanu (prevod na romski), 1989; Novi Zavet (prevod na romski), 1991, Pesma nad pesmama (prevod na romski), 1991; Služebnik (na srpskom i romskom jeziku), 1993, Bože, pogubi one drumove, 1993, Lil ramosarimako / Pisme-nica (udžbenik) ,1995; Sveta Petka od Epivata do Jaša, 1996, Gilgameš (prepev na romski), 1996, Vreme samoće, 1996, Biblijsko petoknjižje (prevod na romski), 1997, Tradicijska romska književnost, 1997, Stopala u prašini, 1998.
Pored pomenutih izdanja objavio je preko stotinu stručnih radova iz oblasti romoloških nauka i romske književnosti. Priredio je i objavio preko trideset knjiga o mnogim romskim i srpskim piscima, na romskom i srpskom jeziku.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.