VANGEL NONEVSKI

(Beograd, 1977). Diplomirao je 2001 godine na Institutu za filozofiju, na Filozofskom fakultetu u Skoplju, na temu iz oblasti filozofije kulture: Uzroci sukobljavanja istočne i zapadne kulture. Za vreme studija, više od godinu dana radi kao voditelj u makedonskom radiju Kanal 103. Istraživanja iz oblasti savremene urbane muzike objavljuje 2003 godine u svojoj prvoj autorskoj knjizi, Muzički brikolaž: o elementima direktnog recikliranja u savremenoj muzici. Magistrirao je 2006 godine tezom Estetika direktnog kolažizma u savremenoj urbanoj muzici. Njegova nova knjiga Gramofon kao muzički instrument: od mehaničke reprodukcije ka kreativnoj ekspresiji, treba uskoro da bude objavljena. Preveo je pet knjiga sa engleskog jezika: Treći put: obnova socijaldemokratije (Entoni Gidens), Sa one strane postmoderne politike (Honi Fern Hejber), Multikulturno građanstvo (Vil Kimlika), Gomon: jedan vek francuske kinematografije (Fransoa Garson) i Digitalna estetika (Šon Kabit). Periodično objavljuje tekstove, eseje, kritike i recenzije iz oblasti savremene estetike, kulturologije, filozofije politike, interdisciplinarnih studija itd. Radi kao demonstrator predmeta Estetika i Istorija estetike na Filozofskom fakultetu u Skoplju.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.