ZVONKO KOVAČ

(1951) redoviti je profesor i predstojnik Katedre za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na novom studiju južne slavistike, kao i na zagrebačkom doktorskom studiju, uz predavanja iz poredbeno-južnoslavističke problematike redovito održava nastavu iz novije slovenske te suvremene bosanske i južnoslavenske međukulturne književnosti. Predavao kao lektor ili gost-profesor na više inozemnih sveučilišta, a koristio je i istraživačke stipendije A. von Humboldt, Basileus i dr. U svojim istraživanjima, osim pojedinačnim piscima iz južnoslavenskih književnosti, posebno se bavio pitanjima interpretacije književnosti i esejistike, metodologijom povijesti književnosti, međuknjiževnom kritikom i sl. Bio je voditelj nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata i uspješan mentor nekolicini doktoranata. Autor je petnaestak knjiga te više desetaka znanstvenih i stručno-kritičkih članaka.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.