ŽELJKO KALUĐEROVIĆ

(Vrbas, 1964) na ratarsko-povrtarskom smeru Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu diplomirao je 1991. godine. Iste godine upisao je studije filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na kome je diplomirao 1996. godine. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu je i magistrirao 2003. godine, a potom prijavio i 2008. godine odbranio doktorsku disertaciju. Zaposlen je kao vanredni profesor na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Od letnjeg semestra 2010. godine nastavnik je na Odseku za Filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina). Objavio je sledeće knjige: Aristotel i predsokratovci (KriMel, Novi Sad 2004), Helensko poimanje pravde (Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad 2010), Presokratsko razumevanje pravde (Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad 2013) i Filozofski triptih (Biblioteka ARHE, Filozofski fakultet, Novi Sad 2014). Objavio je blizu osamdeset naučnih radova u relevantnim naučnim i filozofskim časopisima u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Rumuniji, Mađarskoj, Turskoj i Nemačkoj. Učestvovao je na preko trideset međunarodnih simpozijuma i jednom svetskom kongresu (9th World Congress of Bioethics). Član je više stručnih udruženja, uređivačkih odbora časopisa i organizacionih, naučnih i programskih odbora različitih međunarodnih konferencija i simpozijuma. Učestvovao je ili učestvuje kao saradnik na šest naučnih projekata u Srbiji i Hrvatskoj. Od 2010. godine šef je Odseka za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Živi u Novom Sadu.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.