Barbara Korun

Odabrana poezija Barbare Korun

Sarajevske Sveske br. 02

U PDF formatu se nalazi odabrana poezija autorice Barbare Korun u prevodu Ane Ristović.
NAPOMENA:
Naslov teksta ne predstvalja izvorni naslov.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.