ALAN PEJKOVIC

(Banja Luka, 1971). U Jajcu je završio osnovnu i srednju školu a upisao je odsjek Anglistike u Sarajevu 1991. U ratnim vremenima dospijeva u Švedsku gdje tokom godina živi u Uddevalli, Geteborgu i Uppsali. U Švedskoj završava gimnaziju za odrasle te dobija tri univerzitetske diplome: MA u engleskom jeziku i književnosti, BA u istoriji religija te diplomu za gimnazijskog profesora u švedskom i engleskom jeziku. Unazad tri godine doktorira na katedri za američku književnost u Uppsali. Disertacija koju piše tretira liminalne figure u suvremenoj američkoj književnosti. Pored doktorata bavi se pisanjem, prevođenjem i
recenziranjem. Stalni suradnik Bosanske pošte u Skandinaviji. Dosad je surađivao sa časopisima Treći Trg, Re, Op.a, Žena 21, Poezija, Plima, Balkanski književni glasnik, Odjeko, Svijet kultur te časopisom K. U Švedskoj je objavljivao poeziju u književnim časopisima te poeziju na engleskom. Za bibliotekarsku službu Švedske recenzira knjige sa područja bivše Jugoslavije. Živi između država najviše boraveći u Uppsali i Tuzli.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.