ANA STJELJA

(Beograd, 1982). Diplomirala je 2005. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za orijentalistiku – Grupa za Turski jezik i književnost. Magistrirala je 2009. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu – smer Nauka o književnosti, odbranivši tezu pod naslovom „Ljudsko i božansko u delu Mevlane Dželaledina Rumija i Junusa Emrea“. Doktorirala je 2012. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu odbranivši tezu pod naslovom „Elementi tradicionalnog i modernog u delu Jelene Dimitrijević”. Bavi se pisanjem poezije i haiku poezije, kao i prevođenjem poezije i proze s engleskog, španskog, portugalskog i turskog jezika. Piše kratku prozu i putopisne eseje. Pesme su joj prevođene na hrvatski, slovenački, makedonski i persijski jezik. Sarađuje sa domaćim i stranim, štampanim i elektronskim časopisima. Pesme i priče su joj objavljivane u domaćim i stranim zbornicima. Dobitnik je nekoliko nagrada iz oblasti poezije i esejistike. Dva puta, bila je kandidat za Nagradu grada Beograda, oblast Umetnost (književnost i prevodno stvaralaštvo) i to 2014. godine za knjigu „Pesnici univerzuma: Mevlana Dželaludin Rumi i Junus Emre ” i 2015. za prevod zbirke poezije F. F. Lorke „Tamaritski Divan”. Član je Udruženja književnika Srbije i Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Honorarni je saradnik časopisa Kwh, glasila Elektroprivrede Srbije, u okviru rubrika „Upoznajmo Srbiju” (manastiri Srbije) i „Znameniti Srbi”. Pesme, priče, eseje i književne prevode objavila je u časopisima: Koraci, Gradina, Bagdala, Polja, Luča, Trag, Avangrad, Beogradski književni časopis, Ilustrovana politika, Novosti, Kultura Umetnost Nauka (subotnji dodatak Politike) Magazin (nedeljni dodatak Politike), LUDUS, Nur, Nasleđe, Književna istorija, Svitak, Zlatna greda, Lamed, Bdenje, Naše stvaranje, Mostovi, Braničevo, Mons Aureus, Povelja, Haiku novine, Stig, Sveske...

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.