ANGELA RICHTER

(Dresden, 1952), živi u Berlinu i u Halleu. Profesorica za južnu slavistiku na Univerzitetu MartinLuther u Halleu, predaje uporedne južnoslovenske književnosti i kulture, kulturnu istoriju kao i književno i kulturno prevođenje. Školovala se u Berlinu, Beogradu i Sarajevu. Završila je najpre prevodilačke studije (srpskohrvatksi i ruski), a zatim je specijalizirala južnoslovenske književnosti. Objavila je, između ostalog, monografiju Serbische Prosa nach 1945. Entwicklungstendenzen und Romanstrukturen (1991), zbornike Entgrenzte Repräsentationen, gebrochene Realitäten. Danilo Kiš im Spannungsfeld von Ethik, Literatur und Politik (2001; uz saradjnu T. Petzer), Geschichte (ge-)brauchen. Literatur und Geschichtskultur im Staatssozialismus: Jugoslavien und Bulgarien (2006; s B. Beyer); D. I. Tschižewskij. Impulse eines Philologen und Philosophen für eine komparative Geistesgeschichte (2009; sa B. Klosterberg). Bavi se takođe prevođenjem; u zadnje vreme je prevela roman Hamam Balkanija V. Bajca na nemački (2011), jedan je od prevodilaca u projektu Kakanien Neue Republik der Dichter (2011); sastavljač je antologije Der Engel und der rote Hund. Kurzprosa aus Serbien (2011).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.