BEKIM LJUMI

(Suva Reka, 1966). Najprije je završio studije za albansku književnost i jezik na Filološkom fakultetu na Univerzitetu u Prištini, a zatim Pozorišnu režiju na Akademiji lijepih umjetnosti u Tirani (Albanija). Već nekoliko godina radi kao slobodni reditelj. Režirao je nekoliko predstava u teatru Dodona i Nacionalnom pozorištu Kosova. Sa svojim predstavama zastupao je Kosovo na nekoliko međunarodnih festivala (Švajcarska, Francuska, Grčka, Makedonija i dr.). Predstava Lekcija, po tekstu Ežena Joneska, nagrađena je 2006. godine nagradom Najbolje predstave na Festival Internazionale del Teatro, u Luganu (Švajcarska). Uporedo s pozorištem, bavi se i esejistikom. Nastavnik je za predmet Režija na Fakultetu umjetnosti na Univerzitetu u Prištini, i glavni urednik pozorišnog časopisa Loja (Igra).

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.