BERNARD NEŽMAH

Bernard Nežmah je docent sociologije na Filozofskom fakultetu i docent komunikologije na Fakultetu za medije u Ljubljani, komentator tjednika Mladina, naučni saradnik na Institutu Nove revije. Autor više naučnih i stručnih knjiga: Kletve i psovke (1997, 2011), Ogledala komunizma (2007), Jelcinova Rusija (2007) i Ekosofi (2009).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.