BERNARDA KATUŠIĆ

Autorica knjiga Slast kratkih spojeva (2000) i Das literarische Pendel (2012) te niza članaka na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku. Sa V. Bitijem priredila zbornik Märchen in den südslawischen Literaturen (2010). Predavala južnoslavenske književnosti na Sveučištu u Salzburgu i Innsbrucku. Područje interesa: intermedijalnost, žanrovske transformacije i oblikovanje emocija u književnom diskursu. Trenutačno zaposlena kao predavač južnoslavenskih književnosti na sveučilištu u Beču.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.