BISERA ALIKADIĆ

(Podhum kod Livna, 1939), pjesnikinja, pripovjedačica, romansijerka i autorica radio-drama. Knjige pjesama: Intonacije (sa S. Kabiljo i i T. Šipovcem, 1959), Noć i ćilibar (1972), Kapi i mahovina (1975), Drhtaj vučice (1981), Raspeće (1986), Izabrane pjesme (1988), Dok jesam ciganka (1991), Ne predajem se (1994), Grad hrabrosti / City of Courage (dvojezično, 1995), Knjiga vremena (1999), Ludi kamen (2002)

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.