BLAŽE MINEVSKI

(1961, Đevđelija) autor je romana "Balkan za djecu", "Trebalo je da se slikamo prije nego što smo se zamrzili", "Priča o trećem" i "Nišan", za koji je ove godine dobio nagradu "Stale Popov" za najboqu proznu kwigu koju dodjequje Društvo pisaca Makedonije, kao i nagradu "Roman godine" lista "Utrinski vesnik". On je autor četiri kwige priča, među kojima je i "Sezona maslačaka", za koju je 2002. godine dobio prestižnu nagradu za prozu "Racinovo priznawe". Wegove drame "Krik", "Kolijevka", "Ženski prilog noći", "Treći čin", "Markiza de Sad u Mariovu","Nemušti jezik" i "Savršenstvo ili smrt" bile su više sezona na repertoarima Makedonskog narodnog teatra u Skopqu, Bitoqskog teatra, pozorišta "Vojdan Černodrinski" iz Prilepa, festivala "Ohridsko qeto" … Za dramu "Nemušti jezik" prije sedam sezona dobio je nagradu Makedonskog narodnog teatra za najboqi dramski tekst godine. S wegovim predstavama makedonska pozorišta gostovala su na scenama u Rusiji, Bugarskoj, Srbiji, Sloveniji, Albaniji i Francuskoj, a za neke od wih Minevski je dobio i nekoliko nagrada na Nacionalnom festivalu makedonskih profesionalnih pozorišta u Prilepu. Zastupqen je u svim antologijama makedonske kratke proze objavqenim u toku posqedwih dvadesetak godina, a wegove priče su prevedene na engleski, francuski, wemački, italijanski, španski, ruski, rumunski, slovenački, mađarski, turski i srpski jezik. Wegov roman "Trebalo je da se slikamo prije nego što smo se zamrzili" objavljen je na bugarskom jeziku, u izdawu ugledne izdavačke kuće "Multiprint" iz Sofije.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.