BORISLAV MIKULIĆ

(1957), profesor filozofije, teorijski autor, publicist i prevodilac. Studirao filozofiju, germanistiku, indologiju i starogrčki. Područje njegova interesovanja obuhvaća epistemologiju, filozofiju jezika, povijest zapadne filozofije, i indijske filozofske tradicije. Objavljivao u brojnim časopisima za filozofiju, umjetnost i društvenu kritiku: Filozofska istraživanja, Arkzin, Bastard, Theoria, Polja, Quorum, Treći program Hrvatskog radija, Latina et Graeca, Synthesis philosophica, Filozofija i društvo. Autor je studija Sein, Physis, Aletheia. Zur Vermittlung und Unmittelbarkeit im ‘ursprünglichen’ Seinsdenken Martin Heideggers (1987), Karmayoga. Studija o genezi ideje ‘praktičkog’ u ranoj indi¬jskoj filozofiji (1988), Scena pjevanja i čitanja. Između Hesioda i FAK-a. Dva ogleda iz epistemologije metaknjiževnog diskursa književnosti (2006), i Kroatorij Europe. Filosofistička kronika druge hrvatske tranzicije u 42 slike (2006). Prevodi literaturu iz filozofije i drugih humanističkih disciplina s njemačkog, engleskog, francuskog i talijanskog. Isrcpna biografija, web-zbirke eseja, i uopće veliki broj tekstova dostupni na http://deenes.ffzg.hr/~bmikulic/Homepage/

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.