BRANISLAV JAKOVLJEVIĆ

predaje na katedri za Pozorišne i studije izvođenja Univerziteta Stanford u Kaliforniji. Njegovu prva knjigu Daniil Kharms: Writing and the Event (2009) objavio je Northwestern University Press, a druga Beyond the Performance Principle: Self-Management and Conceptual Art in Yugoslavia izlazi kod University of Michigan Press. Jakovljevićevi tekstovi objavljivani su u naučnoj i stručnoj periodici u SAD, Engleskoj, Srbiji, Španiji, Poljskoj, Hrvatskoj i drugde. Trenutno radi na pripremi engleskog prevoda Filosofije palanke Radomira Konstantinovića ( 2013).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.