BRANISLAVA VIČAR

(1975) je studirala slovenački jezik sa književnošću i istorijom. Doktorirala je iz analize diskursa i docentka je za slovenački jezik na Katedri za slovenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Mariboru. U poslednje vreme se istraživački bavi kritičko-diskurzivnom analizom, a posebno razvija područja ekološke kritike i kritičke animalistike. Sa Miklavžem Komeljom je čvrsto povezuje i kritika ideološke konstrukcije prirode i životinja i zalaganje za radikalnu transformaciju ljudskog odnosa prema životinjama

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.