CVETKA LIPUŠ

Pesnikinja. Narodnu školu je pohađala u Lepeni, maturirala je u Saveznoj gimnaziji za Slovence u Celovcu/Klagenfurtu, a studije komparativne književnosti i slavistike završila na Univerzitetu u Celovcu. Od 1995. godine živi u Americi, gde je na University of Pittsburgh završila studije bibliotekarstva i informatike.Objavljene knjige: Koroško pesniško čitanje V lunini senci (U mesečevoj senci) 1985, (zajedno sa Fabjanom Hafnerom); pesničke zbirke Pragovi dneva (Pragovi dana), 1989, Doba temnjenja (Doba zatamnjenja), 1993, Geografija blizine (Geografija blizine), 2000, Spregatev milosti, (Konjugacija milosti) 2003 I, Obleganje sreče (Opsada sreće), 2008. Objavljuje u slovenačkim, nemačkim i engleskim časopisima. Pesme su joj prevedene na nemački, engleski, srpski, češki, slovački, bugarski, francuski i mađarski jezik. Za svoj rad je dobila više nagrada, između ostalih 1998/99. i 2007/08. austrijsku državnu stipendiju za književnost, nagradu za književnost Koroške 2000. godine i stipendiju za književni projekat Republike Austrije, 2002-03.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.