DESMOND MAURER

(Irska) je magistrirao klasičnu filologiju u Edinburgu. Živi u Bosni od 1995. godine, gdje je radio za UN, i predavao na odsjeku anglistike Sarajevskog Univerziteta. Autor, urednik, i prevodilac je brojnih radova, zbirki, časopisa i knjiga o ekonomskim, političkim, društvenim, i književnim temama.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.